[[[["field14","equal_to","Var"]],[["show_fields","field16"]],"and"],[[["field17","equal_to","Di\u011fer"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field21","equal_to","\u00d6\u011eRENC\u0130"]],[["show_fields","field22"]],"and"],[[["field21","equal_to","D\u0130\u011eER"]],[["show_fields","field23"]],"and"],[[["field30","equal_to","1"],["field30","equal_to","2"],["field30","equal_to","3"],["field30","equal_to","4"],["field30","equal_to","5"]],[["show_fields","field2,field40,field14,field83"]],"or"],[[["field30","equal_to","2"],["field30","equal_to","3"],["field30","equal_to","4"],["field30","equal_to","5"]],[["show_fields","field48,field49,field43,field82"],["show_fields","field63"]],"or"],[[["field30","equal_to","3"],["field30","equal_to","4"],["field30","equal_to","5"]],[["show_fields","field41,field52,field58,field64,field81"]],"or"],[[["field30","equal_to","4"],["field30","equal_to","5"]],[["show_fields","field46,field42,field57,field65,field80"]],"or"],[[["field30","equal_to","5"]],[["show_fields","field45,field53,field56,field66,field84"]],"and"],[[["field43","equal_to","Var"]],[["show_fields","field44"]],"and"],[[["field58","equal_to","Var"]],[["show_fields","field62"]],"and"],[[["field57","equal_to","Var"]],[["show_fields","field61"]],"and"],[[["field56","equal_to","Var"]],[["show_fields","field60"]],"and"],[[["field71","equal_to","1"]],[["show_fields","field72,field74,field26"]],"and"],[[["field75","equal_to","1"]],[["show_fields","field77,field78"]],"and"],[[["field71","equal_to","395"],["field71","equal_to","385"]],[["show_fields","field87,field88,field93"]],"or"],[[["field71","equal_to","1200"]],[["hide_fields","field93"]],"and"]]
1
Başvuru Formu
  • 2 kişilik Odada Kişi Başı Fiyattır.
  • Çocuk fiyatları için iletişime geçiniz.
Tur opsiyonları
Oda Seçenekleri
Sağlık Problemi
Cinsiyetiniz

2. Katılımcı

Sağlık Problemi (2)

3. Katılımcı

Sağlık Problemi (3)

4. Katılımcı

Sağlık Problemi (4)

5. Katılımcı

Sağlık Problemi (5)
  • Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.
[(Field71 - Field26 -Field87 + Field88) * (Field30)] .TL
Kamp Kayıt Sözleşmesi

Kamp Kayıt Sözleşmesi
1. Kampçı; Doğada Bir’iz Spor Kulübü’nün belirleyerek bildirdiği tüm kurallara eksiksiz uymayı kabul eder.
2. Kamp dahilinde; doktor raporuna bağlı olmayan ilaç, tütün ve mamulleri ile izne tabi ve yasal olmayan malzeme kesinlikle bulunduramaz. Kampçının yanında bulunması gerekli ilaçların reçete ile Doğada Bir’iz Spor Kulübü’ne önceden bildirilmesi gerekmektedir.
3. Kamp ücreti; verilecek eğitim çalışmalarını, çadır konaklamayı, tam ya da yarım pansiyon konaklamayı, ulaşım ve grup halinde yapılacak tüm aktiviteleri, kamp malzemelerini ya ya Doğada Bir’iz Spor Kulübü tarafından kamp öncesinde bildirilen içeriği kapsar.
4. Kamp süresince oluşabilecek hava koşulları sebebiyle programda meydana gelecek aksaklıklar için ücret iadesi ya da yeni kamp düzenlenmesi mümkün değildir.
5. Kampçı, kamp öncesinde spor yapmasına ve kampa katılmasına sağlık yönünden bir sakıncası olmadığına ilişkin bir rapor alarak kamptan en az iki gün öncesine kadar kamp yönetimine sunacaktır. Kampçı ile ilgili raporun getirilmemesi halinde, velisi ya da katılımcının kendisi, kampçının sağlıklı olduğunu, Doğada Bir’iz Spor Kulübü’nü hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiş olur.
6. Kabul edilebilir ve önemli sebepler haricinde (1. Derece yakınının vefatı, sağlık, vb.) kampa devam edemeyen kampçıya ücret iadesi yapılmaz.
7. Kampçıya herhangi bir acil müdahalede bulunulması gerektiğinde, katılımcının kendisi veya velisi, tıbbi kuruluşa ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için Doğada Bir’iz kamp yönetimini kendinden farksız olarak karar ve izin vermek üzere, sonucu nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın yetkili kılmayı kabul ve taahhüt eder.
8. Kamp katılımının iptali halinde; kamptan 15 gün öncesine kadar ki iptallerde ücretin tamamı iade edilir. Kampa 14 gün kala yapılan iptallerde toplam bedelin %30’u, son 7 gün içinde yapılan iptallerde ise %60’ı kesilerek geri kalan bakiye kampçıya 30 iş günü içerisinde iade edilir.
9. Doğada Bir’iz Spor Kulübü, ulaşım süreleri dâhil kamp süresince yapılan faaliyetlerin görüntülenmesi, dağıtılması ve uygun gördüğü yerlerde kullanılması haklarını saklı tutar. Katılımcının kendisi ya da velisi, kampçının görüntülerinin kampla ilgili her türlü tanıtım aracında bedelsiz olarak kullanılmasına muvafakat eder.
10. Kamp süresince tüm güvenlik önlemlerine rağmen spor dalının özelliği nedeniyle oluşabilecek spor kazalarından Doğada Bir’iz Spor Kulübü’nün sorumlu olmadığını katılımcının kendisi veya velisi kabul ve taahhüt eder.
11. Bu belge kampçının kampa kendi isteği ve velisinin izni ile katıldığını gösteren belgedir. Sağlık raporu ile birlikte katılımcı dosyasında saklanacaktır.
12. Kurallara uymadığı, ahlaka ve huzuru bozmaya yönelik davranışta bulunanlar yazılı ve ya sözlü olarak uyarılır ve tekrarı halinde kampla ilişkisi kesilir. (ailesine teslim edilir.) Ücret iadesi yapılmaz.
13. Katılımcı olarak doğaya zarar verebilecek her türlü davranıştan uzak durulacağını, aksi takdirde oluşabilecek tüm maddi ya da manevi zararlardan katılımcının kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
14. Her türlü doğal afet ve doğa olaylarında (sis, fırtına, dolu, yıldırım, hayvan saldırısı, heyelan vb…) katılımcı olarak sakin kalacağını ve söylenenleri eksiksiz yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.
15. Doğada Bir’iz Spor Kulübü tarafından kamp öncesinde bildirilen yasaklı maddeleri ya da malzemeleri katılımcı olarak yanında bulundurmayacağını, aksi takdirde 12. Maddenin uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.
16. Çoklu başvurularda, başvuru formunda adı geçen tüm katılımcılar Doğada Bir’iz Spor Kulübü tarafından belirtilen sözleşme kurallarına eksiksiz uymayı kabul ve taahhüt eder.

Yukarıda 16 maddede yazılı olan şart ve kuralları okuyarak kabul ettiğimi, kampın tüm kurallara uyacağıma/uyacağına aksi takdirde, kampla ilişkimin kesileceğini ve sözleşmenin gerekçeli olarak, tek taraflı fesih edilebileceğini beyan ederim. Katılımcı olarak spor yapmaya elverişli olduğumu/olduğunu başvuru formunda belirttiğim sağlık durumumum/durumunun doğru olduğunu teyit eder, kayıt tarihinde katılımcının genel sağlık durumuna ilişkin herhangi bir engelin olmadığını beyan ederim/ederiz. Beyanlarımız/beyanlarım tahtında; katılımcının spor yapmaya elverişli olduğundan ve tarafımızca da bu husus teşvik ve teyit edilmiş bulunduğundan kamp çalışmaları esnasında meydana gelebilecek, sakatlık, hastalık, yaralanma ve bunlar sonucunda ortaya çıkabilecek geçici ve sürekli maluliyet ve/ve ya vefat gibi ortaya çıkabilecek her türlü olumsuz durumda, Doğada Bir’iz Spor Kulübü’nü sorumlu tutmayacağımızı peşinen ve gayri kabili rücu süratle kabul, taahhüt ve beyan ederiz. Keza kamp faaliyetleri sırasında seyahat dâhil her türlü faaliyet sebebi ve olabilecek kazalarda (trafik kazaları dahil) ortaya çıkabilecek yaralanma, sakatlık, geçici ya da sürekli maluliyet halleri ile ilgili Doğada Bir’iz Spor Kulübü’nün herhangi bir sorumluluğu olmayacağını peşinen ve gayri kabili rücu surette kabul, taahhüt ve beyan ederim.

İletişim İzniTarafıma SMS ve E posta gönderilmesini
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder